Boende

Alla 26 lägenheterna ligger i samma hus, ett tvåvånings lågenergihus byggt av Egnahemsbolaget. Uppvärming sker med hjälp av en värmepump kopplade både till bergvärme och solfångare. Huset har extra välisolerade väggar, tak och golv och värme tillförs i lägenheterna med ett effektivt ventilationsystem där frånluftens värme tas tillvara för att värma upp tilluften.

Varje lägenhet är utrustad med tilluftsdon i taket som förser varje rum med ren och frisk luft mrf rätt temperatur och hjälper till att hålla luftfuktigheten på en lämplig nivå. Eftersom mögel och virus trivs dåligt vid de temperatur och fuktnivåer som ger människor komfort är förrutsättningarna för en hälsosam innemiljö optimala.