Bredband och TV

Föreningen har teckant ett avtal med Canal Digital för TV. I månadsavgiften ingår endast basutbudet.

Bredband levereras via ITUX (stadsnät med fiberanslutning), abonnemang tecknas separat av bostadsrättsinnehavaren.