Renovering och ombyggnation

Enligt stadgarna får bostadsrättshavare inte utan styrelsens tillstånd utföra vissa åtgärder i lägenheten. Vid tveksamhet ta alltid kontakt med styrelsen. Glöm inte att förändringar i lägenheten ska alltid utföras fackmannamässigt. Om du vidtagit åtgärder som innebär att du överskridit din rätt att ändra lägenheten kan du tvingas att återställa den i tidigare skick. 

Härunder kan du hitta de riktlinjer som finns utöver föreningens stadgar.

  • För att göra ingrepp i en bärande konstruktion eller ändring av befintlig ledning för avlopp, värme, gas, eller vatten, krävs styrelsens godkännande.
  • För att göra andra ändringar i lägenheten krävs styrelsens godkännande om ändringen är väsentlig.
  • För allas säkerhet skall samtliga tätskiktsarbeten samt installation av disk- och tvättmaskin utföras av fackman. Då kan vi undvika vattenläckor och dyra reparationskostnader i framtiden. 

Du behöver inte ta kontakt med styrelsen vid renovering av ytskikt, såsom golv, tapet och målning.

Spika och skruva i väggar och tak


I byggnadens ytterväggar och i taket på översta våningen har det byggts in en ångbromsande folie som skyddar konstruktionerna från fuktig inomhusluft och därmed risk för dold mögelbildning. Folien hindrar kall uteluft att tränga in i bostaden som kallt drag och håller även uppvärmningsbehovet på en mycket låg nivå.

När du hänger upp lampor och andra föremål på ytterväggarna eller i taket översta våningen är det viktigt att använda så pass korta inföstningar att du inte gör hål i folien. Dina ytterväggar är försedda med träfiberskivor för att du enkelt ska kunna hänga upp tavlor och andra föremål med skruvar eller spik. Du behöver inte använda längre infästningar än 50 mm. Taket på översta våningen är klädd med 2 lager gips (26 mm)och folien är placerad 70 mm från invändig takyta. Du kan använda upp till 65 mm långa pluggar. Använd ett stopp på borren så att du inte råkar borra för djupt.

Renovering av kök

Kökskåpan används för att suga ut matos i köket och fungerar utan fläkt. I lägenheten sugs frånluften ut bland annat via kökskåpan i köket.. Spiskåpan i köket har alltid ett grundflöde och forceras via spjäll med timer. Då spiskåpan påverkar luftflödet i lägenheten är det viktigt att inte installera en aktiv kökskåp med fläkt.Vid renovering av kök får endast passiva kökskåpor installeras. Det skall vara ställbara grund och forceringsflöde. Dessa flöden skall injusteras när anläggningen är färdigställ. Flöderna skall vara lika injusteringsprotokolet. Dokumentet finns att hämta i ventilationspärmen från anläggningsansvarig i styrelsen.

Parkering och städning

Företag och hantverkare som arbetar i lägenheterna på uppdrag av bostadsrättshavare ska parkera på föreningens gästparkeringsplatser. Parkering är inte tillåten i rondellen annat än vid i- och urlastning, max 20 minuter åt gången. Bostadsrättshavaren ansvarar för att städning efter anlitade entreprenörer utförs i samtliga gemensamma utrymmen. 

Det är förbjudet att förvara eller arbeta med byggnadsmaterial i trapphusen och loftgångarna. Varje bostadsrättshavare skall transportera sitt avfall till återvinningscentral. Det är inte tillåtet att lämna byggavfall i föreningens avfallbehållaren. Föreningens allmänna eluttag får inte användas av enskild bostadsrättshavare vid renovering.