Fastighet

Föreningens fastighet Rambergsstaden 12:10 förvärvades 2008 och omfattar 26 lägenheter, 2-5 rok, vid Rambergets fot. Till varje bostadsrätt ingår en parkeringsplats. Bostadsrättföreningen Dalgången registrerades 2006-12-19 hos Bolagsverket och nuvarande stadgar registrerades 2019-09-24. Alla lägenheterna ligger i samma hus, ett tvåvånings hus byggt av Egnahemsbolaget. Huset har extra välisolerade väggar, tak och golv.

Det finns inga radiatorer i lägenheterna utan uppvärmning sker genom ett effektivt ventilationssystem där frånluftens värme tas tillvara för att värma upp tilluften. Värmen kommer genom små tilluftsdon i taket. Varmvattnet värms under största delen av året att upp med hjälp av solfångare på takets sydliga sidor.

Lägenhetsfördelning bostadsrätter

2 rok 5 st

3 rok 10 st

4 rok 8 st

5 rok 2 st