Nyckel och lås

Nycklar och lås i föreningen tillhör en så kallad ASSA system som administreras av en systemansvarig. Just nu uppfyller Bertrand Molimard (Dalgången 16) den här rollen. Vår Servicestation är Väst Svenska LåsMontage AB.

Ansvar som nyckelinnehavare

Din erhållna Assa-nyckel är ett värdeföremål. Den representerar det sammanlagda värdet av allt som förvaras i de utrymmen till till vilken nyckeln passar. Därför är du som nyckel innehavare skyldig att:

  • Handla och förvara nycklar på ett betryggande sätt så att de inte kommer i obehörigas händer
  • Inte tillverka kopior av någon nyckel. Behöver du en extra nyckel, tar du först kontakt med systemansvarig
  • Inte märka någon nyckel så att den av obehörig kan identifieras till avsedd adress oavsett lås
  • Omedelbart anmäla eventuell förlust av nyckel till systemansvarig inom föreningen

Underhåll

Att lås liksom andra mekaniska produkter förslits är ett obestridligt faktum. Detta innebär att låsenheten behöver en regelbunden översyn om en mjuk och säker stängning/öppning ska erhållas. ASSA AB rekommenderar smörjning av låshuset två gånger om året. Styrelsen jobbar på en lösning.

Använd aldrig egen olja eller grafit i låscylinder. Fett/olja förorsakar funktionsstopp och beckar ihop cylinder. Kontakta styrelsen om era lås går trögt.

Servicenyckeln

Lägenhets servicenyckel är en nyckel som kan under vissa omständigheter öppna en lägenhetsdörr. En sådan nyckel har inte tillverkats hittills med kan tas fram vid behov. Det kan vara ett smidigt sätt att lösa kommande aktiviteter där man ska in i lägenheter och lägenhetsinnehavare inte kan vara med. 

Vid avtalad service låser dörren och tar lägenhetsinnehavare ur nyckeln i serviceläge ”klockan 10” (se bilden). Serviceläget ger då möjlighet att öppna låset med lägenhets servicenyckel. Då lägenhetsinnehavare återkommer öppnas dörren med sin vanlig lägenhetsnyckeln och tas ur i normal-läget ”klockan 12”. I normalläget ”klockan 12” öppnar endast lägenhetsnyckeln. I andra ord kan servicenyckeln öppna lägenhetsdörren endast om lägenhetsinnehavare tillåter det.

Reserv cylinder

Cylindern är delen av låsen där nyckeln stoppas in. Föreningen har köpt en reserv cylinder med tre nycklar som kan användas vid akut behov. Skulle någon få problem med sin cylinder kan den snabb ersättas av reservcylindern. Det kan vara en smidig och billig lösning om man får problem med sin lås under helgen. Felaktiga cylindern kan då lämnas till Väst Svenska LåsMontage på en vardag för åtgärd och hämtas efter reparation. När cylinder kommer tillbaka kan den monteras i låssystemet som det var förrut.

Just nu har två personer i föreningen kompetens för att byta en cylinder: Fabien Desvignes (Dalgången 21) och Bertrand Molimard (Dalgången 16).

Vanliga frågor

Vad händer om jag tappar bort en nyckel?

Har du inte markerad nyckel med ditt namn eller adress behöver du inte vara för orolig. Prata ihop med systemansvarig i din förening. Är det akut att byta lås och nyckel kan en tillfällig cylinder installeras. Fungerar ingen av dessa lösningar kontaktar du direkt vår servicestation Väst Svenska LåsMontage AB.

OBS. Deras tekniker är de enda som kan tillverka nya nycklar eller reparera/byta låscylindrarna.

Vad händer om låset har fastnat eller slutat fungera?

Vänd dig till Fabien Desvignes eller Bertrand Molimard i första hand. De kan hjälpa dig att installera en tillfällig cylinder och få tre tillfälliga nycklar. Är ingen av de tillgänglig så tar du själv kontakt med vår servicestation Väst Svenska LåsMontage AB. De kan hjälpa med cylinder och vid eventuellt byte.

OBS. Deras tekniker är de enda som kan tillverka nya nycklar eller reparera/byta låscylindrarna.

Är det inget fel med cylindern utan någon annan del i låssystemet (handtag, …) kan du ta kontakt med låssmed.

Hur kan jag veta hur många nycklar har tillverkats just till min lägenhet?

I och med våra nycklar och lås tillhör ett ASSA system, registreras samtliga nycklar i ett dokument där totala antalet tillverkade nycklar för varenda lägenhet framstår. Prata med systemansvarigen i din förening för att få titta på det.

Vad händer om jag vill ha fler nycklar?

Prata med din systemansvarig i föreningen. Hen hanterar alltid beställningar av nya nycklar mot Väst Svenska LåsMontage AB.

Vad kostar det att tillverka en nyckel?

En extra nyckel kostar cirka 220:-. Den kan hämtas direkt hos LåsMontage AB eller skicka via post (50:- frakt).

Vad kostar ett cylinderbyte?

Räkna ungefär på 1000:- per cylinder. I de flesta lägenheter finns det totalt tre cylindrar: två i entrédörren (en inne, den andra ute) och en till uteplats dörren. Notera att Väst Svenska LåsMontage tar 400:- i transport avgift.