Avfallshantering

Det finns två avfallsbehållarna vid rondellen: en till matavfall, den andra till hushållsavfall. Tänk på miljön och var nogrann när du sorterar dina sopor!

Matavfall

Här på Dalgången har vi separat insamling av matavfall. Bruna papperspåsen används för att sortera ut ditt matavfall. Gör du det, bidrar till det naturliga kretsloppet. Påsarna med ditt matavfall körs till behandling en gång i veckan. Där omvandlas matresterna till biogas för fordon och till biogödsel som ersätter konstgödsel.

Tänk på detta när du tar hand om matavfall:

 • Papperspåsar finns att hämta i fastighetsförådet. Ta kontakt med styrelsen ifall de tar slut!
 • Lägg aldrig matavfallspåsen i en plastpåse
 • När påsen är full lägger du den i behållaren för kompostavfall som låses upp med din nyckel.
 • Endast matavfall får slängas i kompostbehållaren!

Det här kan du lägga i bruna påsen

 • Matrester, råa och tillagade
 • Frukt- och grönsaksrester
 • Ägg och bröd
 • Fisk- och skaldjursrester
 • Kaffesump, kaffefilter, teblad och tepåsar
 • Hushållspapper och pappersservetter
 • Snittblommor och krukväxter utan jord
 • Hushållspappret du använt för att torka ur fett ur stekpannan

Det här kan du inte lägga i den bruna påsen

 • Tobak, fimpar och snus
 • Blöjor och bindor
 • Tyg
 • Innehållet i dammsugarpåsen
 • Kattsand och kutterspån
 • Sand, jord, lera och grus
 • Glas och metallföremål
 • Grillkol och vedaska
 • Jord från krukväxter

Du kan läsa mer om hur matavfall ska sorteras på Göteborgs stad hemsidan