Parkering

Varje lägenhet har tillgång till en parkeringsplats som ligger i södra delen av föreningen (se blå markerade området på kartan nedan). Det finns ingen kölista och kostnad för parkering ingår i månadsavgiften.

Utöver det finns det 2 gästplatser på norra sidan av fastigheten, framför boden.

I rondellen gäller parkeringsförbud och man får endast stanna där för att packa i eller ur bilar. Rondellen tillhör Göteborgs Stad och de kan därför utfärda böter om förbudet bryts.

Förhyrda parkeringsplatser

  • Obehöriga får ej parkera på din förhyrda p-plats.
  • Har du ingen bil, får du hyra ut den till en annan boende i föreningen om du vill det. Avtal, pris och betalningsvillkor avtalas mellan inneboende. Styrelsen tar inget ansvar om avtalet skulle brytas eller betalning inte ske. Detta är en överenskommelse mellan berörda parter.

Gatuparkering

Boende som har flera bilar aller gäster som inte får plats på gästparkeringen parkerar förslagsvis den andra bilen/bilarna på vägen längs Ramberget eller Östra Andersgårdsgatan.

Gästparkering

  • Gästparkeringen är enbart till för gäster, ej för boende.
  • Gäster får använda parkeringen i max 48 timmar per vecka per bil.