Stadgar

Stadgarna är bostadsrättsföreningens grundläggande regler. Dessa reglerar förhållandet mellan föreningen och medlemmarna. Stadgarna är ett av de viktigaste dokumenten för en förenings medlemmar att känna till. Det är föreningsstämman som beslutar om stadgarna. Stadgarna är registrerade hos Bolagsverket och är därför en offentlig handling.

Stadgarna har uppdaterat enligt de ändringarna som gjordes i lagen om ekonomiska föreningar år 2016.