Årstämma

Den ordinarie föreningsstämman, även kallad årsstämma eller årsmöte, är bostadsrättsföreningens högsta beslutande organ, som visar att föreningen präglas av demokrati och att alla medlemmar får vara med och besluta i frågor som rör föreningen.

Snabb påminnelse om reglerna som gäller under föreningsstämman:

  • Varje medlem en röst
  • Om flera medlemmar innehar bostadsrätt gemensamt har de dock tillsammans endast en röst
  • Medlem får utöva sin rösträtt genom ombud. Ombudet skall visa upp en skriftlig daterad fullmakt.

Mer detaljer om föreningsstämman hittar du i stadgarna!