Valberedning

Valberedningen är en grupp medlemmar som har till uppgift att under året arbeta fram förslag till nya kandidater som är lämpliga att sitta i styrelsen. Det är därför bra om de som sitter i valberedningen är aktiva i föreningen, deltar på sammanträden och aktiviteter, så de känner till vilka personer och kompetenser som finns. 

Hos Brf Dalgången består valberedningen av två personer, varav en är sammankallande. Den gruppen utses av föreningens högsta beslutante organ: föreningsstämman! Inför nästa föreningsstämma ger valberedningen sitt förslag till vilka som ska väljas till styrelsemeddlemmar samt förslag på deras arvode.

Är du intresserad av att sitta med i styrelse eller valberedning kan du meddela intresse till valberedningen när som helst under året. Nedan hittar du kontaktuppgifterna till valberedningen 2020/2021: