Uppvärmning

Bostäderna är dimensionerade som energieffektiva byggnader som har så pass lågt värmebehov att värmen kan tillföras med ventilationsluften. Byggnaden har därför ingen separat värmesystemet som tar plats eller kräver skötsel. Största delen av året är det tillräckligt med passivvärmen dvs solinstrålning, värme från personer och elektriska apparater. Tillskotenergi behövs enbart kalla dagar. Som inneboende har du möjlighet att påverka rumstemperaturen genom att reglera tilluftstemperaturen i din bostad.

Byggnaden är försedd med solfångare på taket. Solvärmen klarar i stort sätt uppvärmning av varmvatten under halvåret och minskar behovet av köpt energi till varmvatten.