Områdesskötsel

På Dalgången sköter vi vår tomt och vår fastighet själva och det bygger på att vi alla tar ansvar och hjälps åt. Vårt årsschema (se längst ner) innebär att alla lägenheter är indelade i par och tillsammans med din ”kompis” har du ansvar för tre/fyra veckor varje år. Schemat finns anslaget i förråden och vid brevlådorna. Ansvar behöver inte alltid betyda att du själv behöver göra allt, men det är du som är ansvarig för att det blir gjort.

Det finns alltid något som behöver göras, men allt behöver inte göras varje vecka. Ta ett varv runt huset och kolla läget. Plocka skräp är något som nästan alltid behövs, ofta är det också läge att sopa, plocka pinnar eller rensa stuprör. Hör av dig till styrelsen om du ser något som behöver större åtgärd eller upptäcker något som behöver köpas in. När du har använt våra maskiner är det bra att fylla på med bensin (och meddela om den tar slut), så ingen behöver bli överraskad och stå utan.

Prata med dem ni delar vecka med om hur ni vill lägga upp arbetet, så att ingenting faller mellan stolarna Hör av er till styrelsen om ni har förhinder att ta hand om er egen vecka och inte lyckas byta. Meddela också gärna era byten.

Kom ihåg vi är en liten förening som är beroende av att alla hjälper till.

Att tänka på

Sommartid

Den varma årstiden är fokus på våra gröna ytor. Gräset behöver klippas nästan varje vecka. Det finns en stor gräsklippare i rummet bakom det södra cykelförrådet och en liten i södra förrådet – du väljer själv vilken du tycker passar bäst. Alla gräsmattor på vår tomt ska klippas men du behöver inte bry dig om slänten ner mot det gula grannhuset. Ofta behövs också kantklippning och ogräsrensning, och emellanåt behöver våra buskar lite extra ompyssling. Trimmer och många typer av trädgårdsredskap finns i redskapsförrådet. Komposter för trädgårdsavfall finns bakom det norra förrådshuset. Tänk på att inte slänga för grovt avfall här. Löv och liknande kan du bära upp i skogen, tänk då på att sprida ut det ordentligt.

Vintertid

Vid behov är det snöröjning och halkbekämpning som har absolut högsta prioritet. Alla gångar runt huset samt parkeringen och uppfarten behöver tas om hand. Glöm inte molokerna (runt omkring och ovanpå), om det inte är röjt där så hämtas inte våra sopor. Rondellen däremot är kommunens ansvar, och grannarna i det gula huset tar numera hand om sin egen snöröjning. Blir det riktigt mycket snö så behöver många hjälpas åt – håll gärna utkik och erbjud din hjälp när du kan.

Årschema 2020