Nyvald styrelse

På årsstämman valdes ett antal nya personer in i styrelsen, och vi har idag haft vårt första möte. Det finns en del att ta tag i, så vi är inte sysslolösa. Klicka på Styrelsen i menyn ovan för att se vilka som ingår.

//Ordförande.

Städ och fixardag

Dags igen för höstens städ och fixardag på Dalgången. Vi samlas kl 1000 i rondellen och jobbar på fram tills lunch.

Vi bjuder på kaffe och småkakor under städningen samt lunch efteråt.

Meddela gärna om ni inte kan komma!

Mvh,
Styrelsen.

Städ- och fixardag samt årsstämma

Nu på lördag, den 16 april, har vi vårens städ- och fixardag. Vi börjar med gemensam samling i rondellen kl 10:00, sedan hjälps vi att göra allt som behövs. Ca 12:30 bryter vi för lunch och i samband med detta hålls ett medlemsmöte med aktuell information.

Redan nu är det också läge att boka in årets årsstämma: söndagen den 22 maj kl 17:00. Handlingar och mer information utkommer ca en månad före stämman.

/Sofia, på uppdrag av brf Dalgångens styrelse

 

Kallelse till årsstämma

Medlemmarna i brf Dalgången kallas härmed till ordinarie årsstämma söndagen den 10 maj kl 17:00. Vid fint väder träffas vi i rondellen, vid regn hålls mötet i källarlokalen på Inlandsgatan 31. Årsredovisning samt kallelse med föredragningslista och valberedningens förslag har delats ut i samtliga brevlådor. Årsredovisningen för 2014 finns också här på hemsidan under Dokument.

Årsschema 2015

Utifrån diskussion på flera medlemsmöten har nu årsschemat förändrats så att veckorna förskjuts i samband med vårens och höstens fixardag. Nytt årsschema för 2015 har delats ut till medlemmarna, satts upp vid brevlådorna och i förrådet och finns nu under Dokument.

Viktiga datum 2015

Styrelsen har nu bestämt datum för årets fixardagar och medlemsmöten samt årsstämman:

Vårens fixardag: 18 april. Vi börjar kl 10 och äter sedan gemensam lunch i samband med medlesmötet.

Årsstämma: 10 maj kl 17

Höstens fixardag: 24 oktober

Tack!

Styrelsen vill tacka alla medlemmar för god uppslutning på fixardag och medlemsmöte i oktober! Mycket blev gjort och det kom fram många tankar och idéer om hur vi bäst organiserar skötseln av vår tomt. Vi kommer att återkomma i frågan före årsskiftet.

Nu går vi mot en kallare årstid, och kanske blir det vitt på marken snart? Du som känner dig osäker på rutinerna för snöröjning med mera får gärna höra av dig till styrelsen.

Välkomna på fest!

Styrelsen vill välkomna medlemmarna till en höstfest, lördagen den 23 augusti. Vi kommer att bjuda på mat, dricka/saft till barnen (vuxna tar med eget) samt kaffe med kaka. Vi samlas i rondellen kl 16:00.

Hör av er till Anders (gusan.se@gmail.com) senast onsdag (20 augusti) om ni vill vara med så att vi kan planera mängden mat.